[PL]

Blog „Automobilia.pl” jest zarejestrowanym tytułem prasowym pod nr Pr 2641, wydawanym w formie elektronicznej.

Redaktor Naczelny: Piotr Ojdana

[EN]

The blog „Automobilia.pl” is a registered press title under number Pr 2641, published in electronic form.

Editor in Chief: Piotr Ojdana