Z pasji do motoryzacji…

Automobilia.pl to blog internetowy poświęcony szeroko pojętej tematyce motoryzacyjnej w Polsce i na Świecie. Informacje prezentowane w serwisie skupiają się przede wszystkim na historii motoryzacji, pojazdach zabytkowych czy spotkaniach miłośników oldtimerów i youngtimerów. Głównym celem bloga jest poszerzanie wiedzy o ludziach, pojazdach czy wydarzeniach związanych z motoryzacją od początków jej powstania.

Ponad 20 lat temu, serwis miał swoją pierwszą odsłonę, gdzie starałem się przy „raczkującym” Internecie w Polce przedstawić historię naszych polskich konstrukcji motoryzacyjnych – abyśmy o nich nie zapomnieli. W tym czasie informacje zbierane i umieszczone na stronach internetowych rozrastały się. Po wielu latach zdecydowałem nadać temu ciekawszy i bardziej profesjonalny wyraz i tak narodził się blog Automobilia.pl.

Dziś serwis ponownie powraca w zupełnie innym, świeższym i bogatszym w treści wydaniu, mając nadzieję, że tak jak kiedyś, będzie mieć stałych i wiernych czytelników, nowych zaś serdecznie witam i pozdrawiam!

With passion for motoring…

Automobilia.pl is an internet blog devoted to broadly understood automotive topics in Poland and around the world. The information presented on the website focuses primarily on the history of the automotive industry, vintage vehicles and meetings of oldtimer and youngtimer enthusiasts. The main goal of the blog is to expand knowledge about people, vehicles and events related to the automotive industry from the very beginning.

Over 20 years ago, the website had its first version, where I tried to present the history of our Polish automotive designs – so that we would not forget about them – while the Internet was still in its infancy in Poland. During this time, the information collected and posted on websites grew. After many years, I decided to give it a more interesting and professional expression and that’s how the Automobilia.pl blog was born.

Today, the website again returns in a completely different, fresher and richer edition, hoping that, just like before, it will have regular and loyal readers as well I warmly welcome and greet new ones!

Piotr Ojdana – autor bloga

WPROST, 26 grudnia 1999 r.

Gazeta Wyborcza, 14 sierpnia 2000 r.