Ściśle tajne „Samochód myśliwski dla P. Prezydenta RP od marsz. Goeringa”

Ściśle tajne „Samochód myśliwski dla P. Prezydenta RP od marsz. Goeringa”

31 sierpnia 1938 r., informacja prasowa w Dzienniku Białostockim, tytuł: „Samochód myśliwski dla P. Prezydenta RP od marsz. Goeringa”, treść: Dn. 27 bm. został doręczony P. Prezydentowi samochód myśliwski jako…