Spadek cen na rynku niemieckim
|

Spadek cen na rynku niemieckim

Niemieckie Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (German Association of the Automotive Industry (VDA)) opublikował informację na temat pojazdów zabytkowych i ich wartości na rynku niemieckim. Z informacji wynika, że w pierwszym półroczu 2010 roku nastąpił spadek cen, gdzie od 1999 roku regularnie wartość pojazdów rosła. Na liście samochodów, które odnotowały największy wzrost swojej wartości (pomimo ogólnego spadku…