Napisany żywym, barwnym językiem pamiętnik nestora polskiej motoryzacji, który odegrał znaczącą rolę w jej rozwoju w okresie międzywojennym i w czasach powojennych.

Fot. WKŁ

Autor: Witold Rychter
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Źródło: WKŁ